Kontakt:

e-mail: patryk.wawrzynski@usz.edu.pl

Dr Patryk Wawrzyński – badacz komunikacji emocjonalnej i wywierania wpływu społecznego, analityk behawioralny specjalizujący się w mowie ciała i spójności komunikacyjnej. Kierował zespołem badawczym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, gdzie realizował unikalne badania dotyczące różnic w skuteczności opowieści politycznej z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i automatycznego kodowania ekspresji mimicznych odbiorców. Na podstawie efektów badań stworzył innowacyjną firmę badawczą, która pomaga tworzyć angażujący przekaz marketingowy oraz szkoli, jak komunikować się wiarygodnie i spójnie. 

Współpracuje z badaczami z Polski i innych państw, zrealizował staże i wizyty badawcze w cenionych ośrodkach badawczych w USA, Niemczech, Estonii, Rumunii, Portugalii, Litwie, Chile i RPA. Gościnnie wykładał na uczelniach w Litwie i Iranie. Jest autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych, książek w języku polskim i angielskim, jako redaktor związany jest z cenionym „Polish Political Science Yearbook”. Od października 2022 roku rozpoczął pracę w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Publikacje w czasopismach naukowych: 

P. Wawrzyński, J. Marszałek-Kawa, „Emotional Arousal and Valence and the Effects of Civic Education”, The New Educational Review 71 (2023), w druku (MNiSW: 100; IF=0,22).

P. Wawrzyński, „Pride and Compassion: How Emotional Strategies Target Audiences in Political Communication?”, Central European Journal of Communication 32(3) (2022), 416-433 (MNiSW: 40; IF=0,60).

P. Wawrzyński, J. Marszałek-Kawa, „Emotional Dynamics of Populism and Its Non-Populist Alternatives: Discussing the Role of Compassion and Pride”, Polish Political Science Yearbook 51(4) (2022), 1-16 (MNiSW: 100).P. Wawrzyński, “Behavioural Data in Credibility Assessment: Case Study of Kaja Godek’s Explanatory Statement of Anti-LGBT Law”, Nowa Polityka Wschodnia, 31 (2021), 124-141. (MNiSW: 70).
P. Wawrzyński, “Transforming Fears into the Populist Communication”, Polish Political Science Yearbook, 50(3) (2021), online. (MNiSW: 100)
P. Wawrzyński, J. Marszałek-Kawa, „Promotion of National Heroes as Civic Role-Models during Democratisation”, The New Educational Review, 52(2) (2018), 101-111. (MNiSW: 100)
A. Stańco-Wawrzyńska, P. Wawrzyński, “Review: J.N. Duvall and R.P. Marzec (Eds.), Narrating 9/11. Fantasies of State, Security and Terrorism”, Discourse and Society, 29(2) (2018), 227-229. (MNiSW: 100). P. Wawrzyński, „Diplomacy in the Age of Trauma”, Polish Political Science Yearbook, 47(1) (2018), 139-144. (MNiSW: 100). P. Wawrzyński, “Government’s Remembrance Policy: Five Theoretical Hypotheses”, Polish Political Science Yearbook, 46(1) (2017), 294-312. (MNiSW: 100).
P. Wawrzyński, „Michal Kopeček and Piotr Wciślik (eds.) (2015) Thinking through Transition: Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989. Budapest, New York: Central European University Press”, Intersections. East European Journal of Society and Politics, 3(3) (2017), 148-152. (MNiSW: 40).
J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, “The Structure of Transitional Remembrance Policy. A Report on Internal Correlations”, Athenaeum. Polish Political Studies, 52 (2016), 223-235. (MNiSW: 100).
J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, “Remembrance, Identity Politics and Political Transitions: a Comparative Study”, Polish Political Science Yearbook, 45 (2016), 11-21. (MNiSW: 100).
P. Wawrzyński, A. Stańco-Wawrzyńska, “South African Post-Apartheid Remembrance Policy (1994–1999)”, Polish Political Science Yearbook, 45 (2016), 145-154. (MNiSW: 100).
P. Wawrzyński, R. Schattkowsky, M. Muszyński, G. Czarnek, “Role of emotions and commitment in an influence of remembrance narratives”, Athenaeum. Polish Political Studies, 48 (2015), 107-116. (MNiSW: 100).
P. Wawrzyński, R. Schattkowsky, “Attitudes towards the Government’s Remembrance Policy in Poland: Results of an Experimental Study”, Politics in Central Europe, 11(2) (2015), 73-94. (MNiSW: 20).
P. Wawrzyński, M. Muszyński, G. Czarnek, R. Schattkowsky, “Individual differences and attitudes towards the government’s remembrance policy”, Polish Political Science Yearbook, 44 (2015), 125-139. (MNiSW: 100).
P. Wawrzyński, “Emocje i zaangażowania a skuteczność narracji polityki historycznej. Wyniki badań eksperymentalnych”, Pamięć i Sprawiedliwość, 26 (2015), 159-181. (MNiSW: 100).
P. Wawrzyński, R. Schattkowsky, M. Muszyński, G. Czarnek, “Postawy wobec polskiej polityki historycznej: wyniki eksperymentu”, Polityka i Społeczeństwo, 4 (2015), 134-145. (MNiSW: 70).
P. Wawrzyński, “Polityka historyczna w dobie Internetu: Instytut Pamięci Narodowej a nowe media”, Nowe Media, 5 (2014), 13-33.

 

Recenzowane monografie naukowe:
J. Marszałek-Kawa, P. Wawrzyński, A. Ratke-Majewska, Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Volume Two: Comparative Analysis, Newcastle: C-S-P 2017 (edycja polskojęzyczna ukazała się w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Difin).
J. Marszałek-Kawa, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, P. Wawrzyński, Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions. Volume One: Case Studies, Newcastle: C-S-P 2017 (edycja polskojęzyczna ukazała się w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Difin).
P. Wawrzyński, Prezydent Lech Kaczyński. Narracje niedokończone, Toruń: Adam Marszałek 2012.
P. Wawrzyński, Mit kulturowy jako czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, Toruń: MADO 2011.

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:
10.07.2021. Emotions and the Influence of Political Narratives: From Neuroimaging to Behaviour. 26. IPSA World Congress “New Nationalisms in an Open World”.
18.10.2018, Warszawa. The Rainbow People of God: a South African Lesson of Ubuntu. Hoping on Relationships between Religion and Remembrance. ENRS Genealogies of Memory “Memory and Religion. Central and Eastern Europe in a Global Perspective”.
14.09.2018, Banská Bystrica (Słowacja). Politics of Pride and Remembrance Policy in Post-2015 Poland. 23. Annual CEPSA “One hundred years after 1918-2018”.
24.04.2018, Toruń. Politics of Fear and Central European Ontological Security. 7. PPSY International Seminar “Security in Central Europe: Confronting Uncertainty?”.
05.04.2018, Paris (Francja). PiS Remembrance Policy from the International Side. CERCEC Seminar “The historical policy in Poland under the governments of the PiS (2015-2018)”.
29.11.2017, Wrocław. Rola emocji w oddziaływaniu opowieści polityki historycznej. Konferencja Naukowa „Historia-Pamięć-Świadomość”.
07.07.2017. Toruń. Symbolic Roles of Democratisation and Construction of Post-Authoritarian Identities (z J. Marszałek-Kawa). 6. CGS Interdisciplinary Conference “Transitive Justice. Creating Norms and System Change”.
06.06.2017, Łódź. Transitional Justice in the Context of Post-Authoritarian Politics of Memory: Evidence & Predictions (z J. Marszałek-Kawa). Łódź PPSY International Seminar “Transitional Justice: Between Redemption and Reconciliation”.
06.09.2016, Toruń. Remembrance Narratives and Political Transitions: a Comparative Study (z J. Marszałek-Kawa). PPSY International Seminar “Remembrance and Political Transitions”.
26.06.2016, Poznań. Models of the Remembrance Policy During Democratization: A Report from the Comparative Study (z J. Marszałek-Kawa, A. Ratke-Majewska). 24. IPSA World Congress of Political Science.
23-26.09.2015, Giardini Naxos (Włochy), The role of emotions and commitment in state’s remembrance policy. EISA European Conference on International Relations.
17.04.2015, Porto (Portugalia), Commitment, Emotions and the Influence of Remembrance Narratives: an experimental verification. VIII Conference Cycle of Centro de Estudos Interculturals.
14-15.11.2014, Durban (RPA). Past, Reconciliation and Forgiveness: transitional politics of memory in South Africa and Poland. A comparative study. Second Annual Memory Studies Conference “Memory in Africa”.
28-29.11.2013, Kaunas (Litwa). Emotional Labelling in Polish Remembrance Narrations: A Case Study of the Stalinist Crimes. International Conference “The Construction of National Narratives and Politics of Memory in the Central and Eastern Europe Region after 1989”.
13.06.2013, Porto (Portugalia). Changing Images: Politics of Memory and Depicting Others during Democratization. Colóquio Internacional de Encerramento do VI Ciclo de Conferências do CEI.
20-21.04.2013, Toruń. Specialized Institutions as an Instrument of Politics of Memory in the 21st Century. 2. CGS General Conference “Good Governance and Civil Society”.
19-21.09.2012, Poznań. Myth-Motorics of Polish Narratives on the Soviet Crimes during World War II. 2. Nationwide Congress of Political Science.
25-28.04.2012, Kaliningrad (Rosja). The presence of politics of memory in Polish Foreign Policy. 3. International Trialog Conference “Between Neman and Oder: dilemmas of collective memory”.
29-30.03.2012, Vilniaus (Litwa). Lech Kaczyński’s concept of Central-European Cooperation and Poland’s role in regional integration. International Conference “Baltic-Black Sea Intermarum: Paradigms of Regional Development and Transformations of Law”.

Wykłady gościnne:
14.02.2018, Marburg. The Authoritarian Turn and Transformation of Remembrance Policy in Poland,
2015-2017, Philipps-Universität Marburg. 16.05.2016, Teheran. Transformation of Poland: from the Homo Sovieticus to the European Nation, Allameh Tabataba’i University.
10.05.2016, Cluj-Napoca. Remembrance Narratives and Identity Politics during the Democratization: Comparative Perspective, Universitatea Babeș-Bolyai.
04.05.2016, Tartu. General Models of the Transitional Remembrance Policy. Evidence from the Comparative Study, University of Tartu.
28.04.2016, Kaunas. Remembrance Narratives in post-authoritarian transitions: Poland, Estonia and Georgia in comparative perspective, Vytauto Didžiojo universitetas.
09.09.2014, Cape Town. The Democratization of Poland: East European Experience in the South African Context. University of Cape Town.

Accessibility Toolbar